share.JPG

Psihoterapija pripada svima

Onima Koji hoće 

Hoće dakle žele i odlučili su.

Da se razvijaju

Napreduju, menjaju se, dostignu svoje ljudske potencijale, budu bolji ljudi.

Svojim trudom 

Dakle ličnim zalaganjem snaga, uz napomenu da svaki razvoj boli i traje.

Ono što te muči mora biti izraženo rečima da bi to možda moglo da se prevaziđe
Orange Chair

P S I H O T E R A P I J A

 P S I H O T E R A P I J A  T I  P O M A Ž E  D A 

A ne na račun nekog drugog

Živiš na svoj račun
Zreo pristup u ljubavi 
Zrelo voliš

Da što manje kriviš druge za ono što je u tebi

Zrelo radiš

Da budeš samostalan i podnosiš neizvesnost i nesigurnost bez koje se rad ne može obavljati

T E M A  N E D E LJ E

M I S A O  N E D E LJ E

" Jak Ego nije uzrok odluke, već njen rezultat ".

Bruno Betelhajm